Gode tennis kolleger.

Under den sidste generalforsamling havde vores formand gennem mange år Jens Frederiksen valgt at sige tak for denne gang og lige så Fru Susanne. Derfor skulle de så vælges en ny formand.

Valget faldt på undertegnede.

Først vil jeg ønske alle et godt nytår og tak for det gamle.

Jeg vil ligeledes benytte lejligheden til og takke Jens og Susanne for deres store arbejde for klubben gennem årene

Det er en stor arv at skulle løfte, men jeg skal gøre mit bedste således det ikke kommer til at mærkes alt for meget, at der er kommet ny formand. Jeg håber jeg kan få jeres støtte til og udfylde pladsen efter Jens. Tak for tilliden

Der vil i lighed med de forgangne år udkomme et klubblad med alle de fornødne oplysninger om træning m.m

Hermed endnu en gang godt nytår og vel mødt på banerne

Formand

Jarne Hjorth Larsen